یکی از امتیازات انسان در نظام آفرینش؛ برخورداری از قدرت تفکر و اندیشه است. سطح تفکر و اندیشه‌ی انسان‌ها نیز بر اساس عوامل معرفتی، روانی و محیطی متفاوت است. بر این اساس نمی‌توان دو نفر را معرفی کرد که در تمام زمینه‌ها و موضوعات از تفکر و اندیشه‌ی کاملاً یکسانی برخوردار باشند. همین اختلاف است که زمینه‌ی‌ تضارب آرا و اندیشه‌ها و در نتیجه رشد فکری جامعه را فراهم می‌آورد. پیامبر مکرم اسلام (ص) نیز با همین مبنا اختلاف امتش را رحمت ‌نامید.

در این میان البته برخی از تفکرات و اندیشه‌های بشر ریشه در احکام قطعی عقل، وحی و تعالیم قطعی دین داشته و جزو مسایل قطعی، اصولی و ریشه‌ای عقل، دین و مکتب ما محسوب می‌شود و چون منشأ آنها عقل قطعی، وحی و کلام معصوم (ع) است، ایجاد شبهه در حقانیت آنها به معنای تخطی از اصول و مبانی محسوب خواهد شد.

جز در مورد این امور قطعی و یقینی، اصل اختلاف نظر و حتی اصرار منطقی بر حقانیت تفکرات خویش نه تنها مذموم نیست بلکه می‌تواند بسیار سازنده نیز باشد.

حتی درباره‌ی مقررات، قوانین و میثاق‌های اجتماعی که افراد در عمل می‌بایست پایبندی خویش را به آن‌ها نشان دهند؛ در مرحله‌ی نظر و اندیشه لزومی به التزام تئوریک به آن قوانین وجود ندارد.

 

اکنون با نگاهی به اختلافات موجود در میان نیروهای درون نظام به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک از این اختلافات نه تنها ریشه در تعالیم قطعی الهی ندارد بلکه هر یک از طرفین دعوا دیگری را به عدم توجه عملی به قوانین و میثاق‌های اجتماعی متهم می‌کند و این بدان معناست که همگی در مرحله‌ی نظر و تئوری بر لزوم رعایت این قوانین و میثاق‌ها اصرار دارند.

در چنین فضایی این افراد و یا حامیانشان در سخنرانی‌ها، مقالات و تریبون‌هایی که در اختیار دارند اتهاماتی چون دروغ‌گویی، ریاکاری، نفاق، ضدیت با ولایت فقیه و... را به یکدیگر وارد کرده و یا رقبایشان را با شخصیت‌های منفور صدر اسلام مقایسه می‌کنند!

متأسفانه در این میان برخی از افراد و گروه‌ها که هیچ اعتقادی به اصول الهی و رعایت قوانین و میثاق‌های اجتماعی ما ندارند با سوء استفاده از غفلت نیروهای درون نظام مشغول ضربه زدن به اعتقادات دینی مردم (بخصوص جوانان)، نظام اسلامی و قانون اساسی هستند.

مقام معظم رهبری بر همین اساس در سخنان اخیر خویش در جمع بسیجیان نسبت به جنگ نرم دشمنان علیه نظام اسلامی، چرکین کردن دلها نسبت به یکدیگر، ایجاد فضای تهمت آلود و بدبینی، کنارگذاشتن اختلافات جزئی و غیراصولی، اجتناب از شایعه سازی و شایعه پراکنی خصوصاً نسبت به مسئولان، رؤسای قوا و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منافق ننامیدن هر کس به مجرد یک خطا یا اشتباه و ضد ولایت فقیه نخواندن هر کس به صرف اختلاف نظر با ولی فقیه، دقت و مراقبت در مصداق ها و تشخیص ها و... هشدار دادند.