خدایا! به تو از نفس خویش شکایت می‌کنم. نفسی که مرا به بدی امر می‌کند و به خطاکاری می‌کشاند. نفسی که به نافرمانی‌های تو علاقه‌مند است و خشمت را برمی‌انگیزد. به راهی می‌رود که پایان آن هلاکت است و مرا نزد تو خوارترین هلاک شده‌ها قرار می‌دهد!

 

نفسم پربهانه و بلند آرزوست! اگر بدی به او برسد بی‌تابی و اگر خوشی ببیند ناسپاسی می‌کند! به لهو لعب میل دارد و آکنده از غفلت و فراموشی است! مرا به سرعت به گناه می‌کشاند و توبه‌ام را به آینده حواله می‌دهد!

خدایا! به تو از دشمنی که گمراهم کند و شیطانی که به بیراهه ‌کشاندم شکایت می‌کنم. سینه‌ام را از وسوسه پر کرده و هوس‌هایش قلبم را احاطه کرده است! هوای نفس از من پشتیبانی می‌کند و حب دنیا را برایم زینت می‌دهد و بین من و اطاعت و نزدیکی تو پرده انداخته است.

خدایا! به تو از دل سیاهم شکایت دارم. دلی که با اندک وسوسه‌ای دگرگون و به گناه و معصیت آلوده می‌شود.

چشمانم دیگر از خوف تو نمی‌گریند و به آنچه خوشایندشان است می‌نگرند!

خدایا! دیگر جنبش و توانی جز به قدرت تو ندارم و راه نجاتی از بدی‌های دنیا برایم وجود ندارد جز آنکه تو نگهم داری. پس ای مهربان‌ترین مهربانان! به مهربانی و رحمتت قسمت می‌دهم و از تو رساندن حکمت و اجرای مشیتت را می‌خواهم که مرا جز گرد بخشش خویش نگردانی و هدف تیرهای فتنه قرارم ندهی و در برابر دشمنان یاری‌ام کنی و در برابر رسوایی‌ها و عیوب بپوشانی و از بلاها و گناهان نگهم داری.

ترجمه‌ا‌ی از مناجات امام سجاد«ع»

مناجات الشاکین؛ مناجات دوم از مجموعه مناجات‌های خمس عشرة

بحارالأنوار: ج 91، ص 143

***

تذکر: متن عربی مجموعه مناجات‌های خمس عشر و از جمله این مناجات در کتاب مفاتیح الجنان موجود است.