بررسی موضوعات و مباحث «ولایت فقیه» در اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی در کتابی با عنوان «مشروعیت آسمانی» از سوی انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبر آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پخش کتاب های علوم اسلامی و انسانی پکتا، «مشروعیت آسمانی» نوشته رضا صنعتی به بیان سیر تاریخی مباحث و مجادلاتی که از سال 1383 تاکنون درباره ولایت فقیه از منظر آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده اند، توجه دارد.

این نوشتار همچنین تبیین و پاسخگویی علمی به نقدهای منتشر شده در هفته نامه پرتو سخن و برخی دیگر از نشریات هم سو با آن درباره جایگاه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی را در دیگر رویکردهای تالیفی خود مدنظر دارد.

در بخشی از معرفی این اثر آمده است:  «بحث از منشا مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از جمله مهم ترین مباحث علمی است که نه تنها به عرصه  مجادلات سیاسی وارد گشته، بلکه حتی از آن به عنوان موضوعی برای جناح بندی های سیاسی نیز استفاده شده است. این مساله گرچه از آغازین سال های پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، اما در سال های حاکمیت اصلاح طلبان بر مدیریت اجرایی کشور شدتی مضاعف یافت که نمونه هایی از این مجادلات را در نوع برخورد آنها با دیدگاه ها می توان پی گرفت.»

نخستین چاپ کتاب «مشروعیت آسمانی» توسط انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی در شمارگان2هزار نسخه، 204 صفحه و با قیمت 2هزار تومان از سوی مرکز پخش پکتا روانه بازار نشر شده است.

 

بازتاب‌ها:

روزنامه مردم سالاری

روزنامه آرمان