فَأَخَذَهُمُ الطُّوفٰانُ وَ هُمْ ظٰالِمُونَ (عنکبوت؛ 14)
پس طوفان آن‌ها را گرفت در حالی که ظالم بودند.

کتابت این آیه به مناسبت عملیات طوفان الاقصی مبارزان فلسطین علیه رژیم ظالم اسراییل انجام شد.

تاریخ کتابت:  7 آبان 1402 انجام شد.