چه کسانی مخاطب احکام حجابند؟

فایل تصویری این سخنرانی را از لینک زیر دریافت کنید. 

کیفیت پایین

کیفیت بالاتر

 

توضیحات تکمیلی

(لطفا ابتدا فیلم را ببینید)

حجاب اسلامی در حکومت نبوی یک پوشش همگانی نبود. دستور حجاب به اهل ایمان اختصاص داشت. اگر بنا بود همگان ملزم به رعایت پوشش اسلامی شوند، این کار را از کنیزانی آغاز می‌کردند که تحت اراده و اختیار مسلمانان بودند. پیامبر حتی بردگان را به رعایت پوشش اهل ایمان، الزام نکرد چه رسد به آنکه بخواهد افراد آزاد جامعه را با بکارگیری قوۀ قهریه به چنین امری الزام کند. ما اما در نقطۀ مقابل می‌خواهیم افراد آزادی که بهره‌ای از ایمان نبرده‌اند را با زور مجبور به رعایت پوشش اهل ایمان کنیم! 
حال آنکه التزام به حجاب اسلامی میوۀ درخت ایمان است و توقع ثمر دادن از درختان خشک توقع عاقلانه‌ای نیست.  
تنها راه بسط پوشش اسلامی، گسترش ایمان در سطح جامعه است. با اعمال زور هرگز چنین هدفی محقق نخواهد شد. 
نظریۀ اعمال زور برای گسترش پوشش اسلامی اکنون بیش از چهل سال (قریب به نیم قرن) است که در میدان عمل تجربه شده است. اکنون کُندذهن‌ترین افراد هم می‌توانند دربارۀ میزان موفقیت این تجربه ارزیابی واقع‌بیانه‌ای داشته باشند.