1. خداوند متعال در طول سال یک شب ویژه دارد به نام «شب قدر»

2. به تصریح قرآن مجید، ارزش مجموع ساعات این شب، از ابتدا تا طلوع فجر، نه معادل هزار ماه بلکه بیش از این مقدار است: «خیرٌ من الف شهر»

3. این بدان معناست که این چند ساعت می تواند کارکردی بیش از متوسط عمر انسان ها داشته باشد.

4. با خود می اندیشیدم که آیا در میان روایات معصومین (علیهم السلام) می توان فرمولی یافت که ارزش این ساعات را هرچه بیشتر و بیشتر گرداند؟

5. به نظر بنده پاسخ این پرسش مثبت است! ما روایاتی داریم که ارزش یک ساعت تفکر کردن را بیش از عبادت یک شب تا به صبح معرفی می کنند: تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ

6. برخی دیگر از روایات حتی پا را فراتر از این نهاده، یک ساعت تفکر را ارزشمندتر از یک سال عبادت دانسته اند: فِکْرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

7. بی شک اختصاص ساعتی از بهترین ساعات شب قدر به

🔸تفکر در حال خود

🔸تفکر در مسیری که تا کنون پیموده ایم

🔸و تفکر در مسیری که از این پس پیش رو داریم

می تواند شب قدرمان را در مسیر سیر به سوی خدا هرچه پربارتر گرداند.

8. رسول خدا (ص) می فرماید: کسی به جایگاه تفکر نمی‌رسد مگر آنکه خداوند نور توحید و معرفت را برایش قرار دهد: وَ لَا یَنَالُ مَنْزِلَةَ التَّفَکُّرِ إِلَّا مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَ التَّوْحِیدِ

در دعاهایتان این حقیر را بی بهره نگذارید.