یکی از نمایندگان مجلس یازدهم خبر داده که مجموع نمایندگان این مجلس متعهد شده اند، هر کدام روزی دو صفحه قرآن بخوانند تا در هر روز یک ختم قرآن توسط نمایندگان انجام شود. برخی شخصیت های سیاسی این اقدام را مصداق ریا و برخی دیگر خارج از وظیفۀ نمایندگی ارزیابی کرده اند. 

خواندن دو صفحه قرآن، کمتر از پنج دقیقه طول می کشد. اگر بنا باشد مجلس جدید وقت خود را صرف دعواها، اختلافات، عقده گشایی ها و مچ گیری های سیاسی کند، به نظر بنده اگر به جای پنج دقیقه، کل وقت مجلس را هم به تلاوت قرآن اختصاص دهند، هم برای مردم و هم برای خودشان سودمندتر است. اما اگر بنا باشد از وقت مجلس برای انجام قانون گذاری دقیق و عادلانه و نظارت خیرخواهانه بر ارکان مختلف کشور استفاده شود، می توان شروع جلسات مجلس که طبق روال گذشته با تلاوت قرآن توسط یک نفر بوده را به تلاوت جمعی اختصاص داد.