محمود صحرایی: از آنجا که کازرون در طول تاریخ، بویژه تاریخ انقلاب اسلامی از شهرهای فعال و تأثیرگذار بوده است لذا بسیار بجا بود که هر ساله تاریخ حماسه ها و یادمان مفاخر و نیز وقایع تلخ و شیرین این شهر کهن، در قالب سررسید اختصاصی یادآوری شود. بنابراین از ایده «تقویم کازرون» تقدیر و از تهیه کنندۀ محترم تشکر می نمایم و جهت بهتر شدن این اثر ارزشمند مطالبی معروض می گردد.

چاپ تقویم کازرون در قطع بزرگتر، موجب همراهی و استفاده روزانه و در نتیجه بهره مندی دائم از مطالب آن می شود. داشتن فضای یادداشت، استفاده و استقبال تمام اقشار را در پی خواهد داشت.

از طرفی چون هر کدام از وقایع و شخصیت های ذکر شده در تقویم، توضیحات مهم به همراه دارند که عدم ذکر آنها مخاطبین را محروم از این اطلاعات می کند لذا به جاست که به قدر امکان خلاصه ای در خصوص حوادث و مفاخرِ اهمّ آورده شود.

بی گمان از مهم ترین جذابیت های تقویم عکس های مفاخر، طبیعت و حوادث است؛ لذا جا دارد از عکس های متنوع بیشتری استفاده شود.

قطعا آثار فرهنگ سازِ این اثر ارزشمند را در عموم مردم شاهد خواهیم بود؛ از این رو باید در جملاتِ بیانگرِ حوادث و نیز عناوین مفاخر، دقت شود تا تکریم و تجلیل لازم از بزرگان و حماسه ها و حماسه سازان به عمل آمده و به مخاطبین و همشهریان، بزرگی ایشان و عظمت حادثه منتقل شود.

در پایان جهت تکمیل این طرح زیبا، راه اندازی کانال تقویم کازرون که همراه با توضیحات کامل تاریخچه ها باشد، پیشنهاد می شود.

مجدداً تقدیر و تشکر خود را تقدیم می داریم.