یکی از کارهای ارزشمند فرهنگی در جوامع جهانی، تاریخ‌نگاری و ثبت رویدادهای مهم پیرامون است. تاریخ نگاران جهان از هزاره نخست پیش از میلاد تاکنون در کنار ثبت وقایع همه جانبه به این مهم نیز مبادرت ورزیده و به همین سبب در مقابل کشورهای در حال گذار به تکیه گاه و مراجع علمی ادبی شناخته شده اند.

آنچه پژوهشگران حوزه های گوناگون هنری ایران را از ردیف مراجع علمی خارج کرده، بی توجهی به تاریخ و ثبت رسمی رویدادهای مهم آن بوده است. بی سبب نیست بدانیم که تاریخ ایران را ایرانیان ننوشته اند. هرودوت، پلوتارک، گزنفون، داندامایوف و حتی در زمینه ی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، اورانسکی به پژوهش و انتشار کتاب معتبر زبان های ایرانی پرداخته است.

این مقدمه به جهت اهمیت موضوع تاریخ و فرهنگ نگاری برای ثبت وقایع گذشته در راستای الگوسازی برای نسل پیش رو و آینده است.

 سررسید یا «تقویم کازرون» اگرچه خیلی دیر اما خوب و قابل اعتنا به این مهم اهتمام ورزیده است.

رضا صنعتی را از «باران و بوران» می‌شناسم و قابلیت های ادبی هنری ایشان را در صنعت نشر گران ارج داشته و دارم و می دانم که به روشنی می داند فرهنگ و هنر از ارکان اساسی زندگی بشر بوده و هست. بنابراین تقویم کازرون را نه اوج جانفشانی ایشان می‌دانم، و نه پایان آن!

«تقویم کازرون» خوشه چین بذر‌هایی است که در فرهنگ و هنر و تاریخ ۴۰۰۰ ساله ی کازرون کاشته شده و از چند جهت قابل تحسین و نظر می رسد:

1. ایجاد بنیه های پژوهشیِ کتابخانه ای- اسنادی  و میدانی در تاریخ کازرون

2. اهمیت به آثار هنری، ادبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی کازرون

3. بازخوانی حوادث مهم و آثار فرهنگی هنری موثر در دوره های تاریخی کازرون

4. احیای ارزش‌ها و ایجاد امید در کنشگران فرهنگ و هنر شهرستان

5. مرور خاطرات گران ارج فولکلوریک و نوستالژیای مردمی

6. ایجاد کارکردهای پنهان مهربانی بر مبنای مثلث مردم، هنر، هنرمند.

7. بستری ضروری برای لحظه نگاری و ثبت خاطرات و یادداشت های دارندگان تقویم کازرون.

رضا صنعتی در نشر دفترچه «تقویم کازرون 1399» کوشیده بخش عظیمی از دارایی های همه جانبۀ کازرون را با ترکیب رنگ های ملایم و خطوطی نرم بر کاغذهای لطیف و آرامبخش به نمایش بگذارد.

امیدوارم شماره جدید «تقویم کازرون» به همین شیوه ی ارزشمندِ پژوهش محور، اما کاملاً فرهنگی‌هنری و با محتوایی تخصصی تر در ساختاری مدرن و قطعی متناسب تر به زیور نشر بیاراید

محمد عارف

تیرماه 1399. تهران