حسین امیرعضدی: این تقویم با ثبت حوادثی که فراموش کرده ایم می تواند یادآور آنچه بودیم باشد و در این راه از بی هویتی فرهنگی جلوگیری کند.

آنچه انتظار می رود در نسخه جدید این تقویم ان شاءالله رعایت شود الکترونیکی شدن آن می باشد. نسخه ای الکترونیک برپایه سایت یا نرم افزاری همچون بادصبا که علاوه بر وجود موارد فوق دارای امکانات جهت پخش اوقات شرعی و یادآوری روزها و حوادث در تلفن های همراه باشد که واضح است امکان اضافه کردن اطلاعات گسترده نیز وجود دارد.

همچنین در این تقویم جایی برای یادداشت گذاشته شده است که اندک است و به نظر می رسد با توجه به هدف تقویم می تواند حذف شود و به جای آن از عملیاتی که عزیزان شهدا در آن حضور داشتند با به تفصیل به حادثه آن روز پرداخت.

همچنین پیشنهاد می گردد در جهت حفظ گویش کازرونی از اشعار کازرونی در تقویم استفاده شود‌.