به گواه مطالب بسیاری که تاکنون نوشته و منتشر کرده‌ام، سال‌هاست که به شیوۀ حکمرانی موجود منتقدم؛ اما هیچ جایگزین و آلترناتیو صالحی برای جمهوری اسلامی نمی‌بینیم. اگر جمهوری اسلامی به سرعت به سمت اصلاح خطاهای خود نرود، اسلام و ایران را با هم به باد خواهد داد.

***

سخنان دکتر عبدالکریم سروش را نیز درباره اخلاق اپوزیسیون جمهوری اسلامی در فیلم ضمیمه، (دانلود کنیدبشنوید.