ایجاد اختلاف و تشدید منازعات موجود در جوامع اسلامی از جمله سیاست هایی است که بیش از همه به نام انگلیس ثبت شده است. گویا لذت بردن از این سیاست، آنچنان با سرشت دیپلمات‌های انگلیسی آمیخته شده که سفیر این کشور در تهران نتواند لذت خود را از تماشای سریال جناحی تخیلی گاندو پنهان کند و در توییتی به صراحت بنویسید: «به هر حال، من از سریال 2 گاندو بسیار لذت می برم...»

این عبارت کوتاه، بهترین تعریف از مهم ترین دستاورد سریال گاندو بود؛ تلاش برای تعمیق اختلافات و تشدید منازعات داخلی به اسم دفاع از اتقلاب و نظام اسلامی؛ خسته نباشید آقایان!

گاندو