اولین شمارۀ دوفصلنامۀ علمی تخصصی «هاد» با گرایش اخلاق، عرفان و تربیت اسلامی با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

عناوین شمارۀ اول هاد به شرح زیر است:

🔸 سخن نخست / رضا صنعتی

🔸 تأثیر نظریه جسمانیه‌الحدوث و روحانیه البقاء ملاصدرا بر اخلاق(تربیت اخلاقی) / مسعود آذربایجانی

🔸 تنوع اساتید در سلوک عرفانی / داود حسن زاده کریم آباد

🔸 رابطه اخلاق و عرفان / علیرضا کرمانی

🔸 اصلاح خودپنداره اخلاقی به عنوان راهبردی برای تقویت هویت اخلاقی و کاهش فریبکاری / حسن بوسلیکی

🔸 راهکارهای شناختی تقویت عزّت‌نفس در تربیت و مشاوره اسلامی / محمد فرهوش؛ مجتبی فرهوش؛ حمید رضا حبیب اللهی

🔸 واکاوی اصل تدریج در تربیت اخلاقی / هادی حسین‌خانی نایینی