دوفصلنامۀ علمی تخصصی «هاد» با گرایش اخلاق، عرفان و تربیت اسلامی از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر گرفت. صاحب امتیازی این نشریۀ را مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی و مدیر مسئولی آن را حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی برعهده دارد. همچنین حجج اسلام محمد عالم زاده نوری و رضا صنعتی به ترتیب سردبیر و دبیرتخصصی این دوفصلنامه هستند.

نشریۀ «هاد» از مقالات علمی پژوهشی در موضوعات زیر (به ترتیب اولویت) استقبال می کند:
1. تربیت اخلاقی معنوی
1.1. سلوک عملی بر مدار مکتب اخلاقی نجف
2.1. سبک زندگی معنوی (حیات طیبه)
2. حکمت عملی (تبیین عقلی مفاهیم و گزاره های اخلاقی)
3. فقه الاخلاق (اخلاق اجتهادی)
4. اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی
5. معرفی و نقد مکاتب اخلاقی، عرفانی و تربیتی

همچنین سامانۀ اینترنتی نشریۀ هاد به آدرس http://www.hadqom.ir آمادۀ دریافت مقالات علمی پژوهشی پژوهشگران اخلاق، عرفان و تربیت اسلامی است. شما می توانید از طریق آدرس http://www.hadqom.ir/contacts پس از عضویت در این سایت و دریافت کلمۀ کاربری و رمز عبور مقالات خویش را ارسال کنید. 

با پی گیری مسئولان نشریه تاکنون 17 مقالۀ علمی پژوهشی به این سایت ارسال شده که مراحل ارزیابی و داوری آن در حال انجام است. پیش بینی می شود اولین شمارۀ این نشریه اواخر پاییز یا اوایل زمستان امسال منتشر شود.