قبلا تنها در سال 1394 با دوربین به زیارت اربعین رفته بودم. امسال اما پس از گذشت چند سال، تصمیم گرفتم که دوربینم را با خود همراه کنم. به دلایلی نیت کردم که بیشتر از تنوع چهرۀ زائران اربعین عکس بگیرم. عکس‌ها را به مرور بارگذاری خواهم کرد. امیدوارم که بپسندید. 

این عکس را نیز در مسیر پیاده روی نجف به کربلا در روز 22 شهریور 1401 یکی از زائران عزیز به نام آقای نظری از بنده گرفتند و برایم ارسال کردند. با تشکر از ایشان