در جمع اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کازرون؛ ۷ دی ۱۴۰۱