لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم (ابراهیم؛ 7)

ترجمه: اگر شکر کنید بر شما می‌افزاییم

 

کاغذ ابر و باد با رنگ روغنی ساخته شد.