یا خَیْرَ مَنْ خَلی بِهِ وَحیدٌ

ترجمه: ای بهترین همنشین تنهایان

بخشی از مناجات متوسلین از مجموعه مناجات های امام سجاد (ع) با عنوان مناجات خمس عشر

اندازه تابلو: 13.5 در 10.5 

تاریخ کتابت: 29 اسفند 1379 شمسی