دو کتاب «گفتمان مصباح» و «مشروعیت آسمانی» در بیست و پنجمین دوره از نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

کتاب «گفتمان مصباح» در غرفه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی (راهرو 25 غرفه 19) و کتاب «مشروعیت آسمانی» در غرفه‌ی دفتر نشر معارف انقلاب اسلامی (راهرو 17 غرفه 14) عرضه می‌گردد