تقویم کازرون به کوشش رضا صنعتی و جمعی از همکاران، در سال ۱۴۰۰ در قطع رقعی به صورت روزشمار وقایع این شهرستان همراه با تصاویری متعدد از شخصیت‌ها، اماکن و نقاط گردشگری کازرون منتشر شد.