به یاری خدا تقویم کازرون با وجود محدودیت هایی که امسال وجود داشت، به چاپ دوم رسید. 

تقویم کازرون در دو مدل گالینگور و رومیزی به همشهریان عزیز عرضه شده است. 

امید که این اقدام با حمایت مردم و فرهیختگان شهرستان، در سال های آینده هرچه پربارتر ادامه یابد. 

منتظر دریافت نظرات و نقدهای سازنده شما هستم.