اشاره: در کتاب شریف مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی دعاها و زیارات متعددی آمده که در آنها به برخی از اسامی، صفات و ویژگی های امام زمان اشاره شده است.

پیش از ذکر این موارد، چند تذکر را لازم می دانم.

الف. در این تحقیق تنها به مواردی اشاره شده که به صورت مشخص امام زمان(عج) را مورد نظر داشته است. لذا از ذکر اسامی عامی که مثلاً در زیارت جامعه ذکر شده و همه ائمه را شامل می شود خودداری شده است.

ب. از ذکر صفاتی که تحقق آنها مستلزم اجابت دعای مؤمنین درباره ی حضرت است خودداری شده است. گرچه این دعاها به یقین زمانی اجابت خواهد شد اما ما تنها به ویژگی هایی پرداخته ایم که مستلزم اجابت این دعاها نیست.

ج. اسامی، صفات و ویژگی های امام زمان به ترتیب حروف الفبا ذکر شده اند.

ادامه این مقاله که بیانگر بیش از 230 ویژگی امام زمان(عج) است را می توانید در شماره دوم اسما بخوانید.