چند روز پیش صدا و سیمای ضرغامی در بخش‌های مختلف خبری اقدام به پخش سخنانی از آقای روحانی کرد که رییس جمهور در آن، با لحنی تند به تخریب کنندگان سیاست خارجی دولت پاسخ می‌گفت.


به اینکه لحن روحانی در این سخنان مناسب بود یا نبود کاری ندارم اما این نکته قابل ملاحظه است که رییس جمهور در یک سال اخیر مواضع آرام و منطقی متعددی در نقد عملکرد منتقدان در عرصه‌های مختلف داشته‌اند که معمولاً در بخش‌های خبری صدا و سیمای ضرغامی سانسور شده است.

 

اینکه صدا و سیما نقدهای آرام روحانی را سانسور می‌کند و چنین موارد نادری را پوشش گسترده می‌دهد، چیزی جز زیر سئوال بردن نجابت رسانه‌ای خود نیست.

بازنشر در سایت الف

 

مرتبط:

پرونده‌ی هسته‌ای ایران و مستندسازی صدا و سیما

صدا و سیما و حرکتی رو به فردا

تقلب صدا و سیما در شمارش آرای مردم