مراسم تشییع و ترحیم پدربزرگم

مراسم تشییع: پنجشنبه 19 تیر 1393، ساعت 18:30 از میدان انقلاب کازرون

مراسم ترحیم: جمعه 20 تیر 1393، ساعت 9-11 مسجد امام خمینی(ره) کازرون