مرتبط: صورت و سیرت پیرمرد جانباز

 

 

امام خمینی(ره): نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند