تا آن جا که بنده اطلاع دارم هنوز هم اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اقدام به چاپ کتاب مذکور نکرده است. به هر حال شایسته است که از جانب اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون و دلسوزان فرهنگ این دیار پی‌گیری شود که «سرانجام این کتاب چه شد؟». نکند که تغییرات مدیریتی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس موجب مفقود شدن این کتاب شود، از طرفی هم نمی‌دانم که آیا نسخه‌ای از این کتاب یا قراردادی که احتمالاً میان مظلوم‌زاده و اداره‌ی مذکور نوشته شده است در آثار به جا مانده از او موجود است یا نه؟

به امید انتشار این اثر