متن: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین (بخشی از دعای ماه رمضان)

 

ترجمه: خدایا همه فاسدان را از امور مسلمان ها اصلاح کن.

 

قطع تابلو: 14 در 23 سانتیمتر