دو کتاب «گفتمان مصباح» و «مشروعیت آسمانی» در بیست و ششمین دوره از نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

 
کتاب «گفتمان مصباح» در غرفه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی (راهرو 12 غرفه 1) و کتاب «مشروعیت آسمانی» در غرفه‌ی دفتر نشر معارف انقلاب اسلامی (راهرو 23 غرفه 30) عرضه می‌گردد.

همچنین کتاب دو جلدی «مبدأ نهضت» حاوی مجموعه مقالات 15 خرداد در غرفه‌ی خانه کتاب (راهرو 33 غرفه 16) عرضه می‌گردد. (مقاله‌ای از اینجانب با عنوان
«کازرون در دو سال آغازین نهضت روحانیت (1341 و 1342)» در کتاب مذکور منتشر شده است
.)