دو کتاب «گفتمان مصباح» و «مشروعیت آسمانی» در بیست و چهارمین دوره از نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

کتاب «گفتمان مصباح» در غرفه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتاب «مشروعیت آسمانی» در غرفه‌ی دفتر نشر معارف انقلاب اسلامی (راهرو 25 غرفه 6) عرضه می‌گردد