25 آبان 1390: دکتر احمدی نژاد: در ایران سانسوری وجود ندارد.

 

26 آبان 1390: نامه‌ی نویسنده به مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد استان قم درباره کتاب

12 دی 1390: دکتر حداد عادل: اگر کسی بگوید بخاطر انتقاد کتابم توقیف شده دروغ می‌گوید.

18 دی 1390: معاون فرهنگی وزیر ارشاد: 48 ساعته مجوز انتشار کتاب می‌دهیم!

19 دی 1390: ارجاع کتاب توسط مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد استان قم به معاون فرهنگی وزیر ارشاد جهت تصمیم‌گیری

19 دی 1390: نامه‌ی نویسنده به معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره‌ی کتاب

2 بهمن 1390: مصاحبه‌ی نویسنده در اعتراض به عدم اعطای مجوز

25 بهمن 1390: مصاحبه‌ی معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره‌ی عدم اعطای مجوز به برخی کتاب‌‌ها با موضوع مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی

26 بهمن 1390: پاسخ نویسنده به ادعای معاون فرهنگی وزیر ارشاد

10 اسفند 1390: ارجاع کتاب به بررسین وزارت ارشاد جهت بررسی (حدود دو ماه کتاب در اتاق معاون وزیر معطل ارجاع به ارزیاب بود!)

22 اسفند 1390: دیدار و گفتگو با معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره کتاب

15 اردیبهشت 1391: گفتگو با وزیر ارشاد در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب

20 خرداد 1391: جلسه با یکی از مسئولان بررسی کتاب در وزارتخانه

3 تیر 1391: نامه به وزیر ارشاد (عدم ثبت نامه در دبیرخانه وزارتی تا کنون)

3 تیر 1391: رونوشت نامه به وزیر ارشاد به دفتر پاسخ‌گویی به شکایات وزارتخانه

11 تیر 1391: نامه به مدیر کل اداره کتاب وزارتخانه به همراه آخرین ویرایش کتاب

7 مرداد 1391: تحویل کتاب به بررس دوم وزارتخانه

10 مرداد 1391: تماس تلفنی از طرف مدیر کل اداره کتاب وزارتخانه مبنی بر غیرمجاز بودن کتاب (تنها پس از سه روز از تحویل کتاب به بررس)

12 مرداد 1391: دکتر احمدی نژاد: آزادی شعار دولت است!

16 مرداد 1391: درخواست اعلام دلایل غیرمجاز بودن کتاب از مدیر کل اداره کتاب وزارت ارشاد (موکول کردن اعلام این دلایل به صحبت مدیر کل با بررس کتاب)

17 مرداد 1391: دکتر احمدی نژاد: عرصه رسانه، عرصه نمایش اعتقاد به آزادی بیان نیست

21 مرداد 1391: دفتر مدیر کل اداره کتاب اعلام کرد نظری که تلفنی به من اعلام شده نظر بررس دوم بوده و منتظر نظر مدیر گروه باشم!

ادامه دارد...

بازنشر در بازتاب