امروز بار دیگر برای اطلاع از دلایل غیر مجاز بودن کتاب خود با دفتر مدیر کل اداره کتاب وزارت ارشاد تماس گرفتم. مسئول دفتر ایشان پس از صحبت با وی گفت که نظری که تلفنی به من اعلام شده نظر بررس دوم بوده نه نظر وزارتخانه و همچنان باید منتظر نظر نهایی این وزارتخانه بمانم.

گفتم در تماس تلفنی به من اعلام شده بود که این نظر نهایی و از طرف شخص مدیر کل اداره کتاب است که پاسخ داده شد مدیر کل منتظر نظر مدیر گروه است که احتمالا تا یکی دو هفته آینده اعلام می شود.

بالاخره من نفهمیدم آنجا چه خبر است!

مرتبط:

روزشمار بیش از یک سال و دو ماه انتظار برای اخذ مجوز یک کتاب

غیر مجاز !