توضیح: نزدیک به دو سال است که وزارت ارشاد به بهانه‌های مضحک از اعطای مجوز به کتاب «هاشمی در سال 88» خودداری می‌کند. (کلیک کنید) این در حالی است که وزارتخانه‌‌ی مذکور به کتاب‌های موهن متعددی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی مجوز نشر داده است.

روز 23 اسفند 1391 مجدداً برای دریافت پاسخ به وزارت ارشاد رفته بودم. مسئول دفتر معاونت فرهنگی وزارتخانه گفت که کتاب همچنان دست آقای اسماعیلی (مسئول این معاونت) است و گفته‌اند که همچنان صبر کنید! این در حالی بود که حدود سه هفته قبل از آن؛ آقای محمد الهیاری (مدیر کل اداره کتاب وزارتخانه) از جلسۀ مشترک خود و اسماعیلی دربارۀ تعیین تکلیف این کتاب خبر داده و نتیجه را چنین اعلام کرده بود که تا سه روز دیگر مواردی را جهت اصلاح به بنده اعلام خواهند کرد و پس از اصلاح مجوز نشر را اعطا ‌می‌کنند. در همانجا گفته شد که موارد اصلاحی؛ متن سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی را در بر نخواهد گرفت.

روز 23 اسفند اما وقتی با توصیۀ مجدد به صبر مواجه شدم، همانجا کاغذی بیرون آورده و متن زیر را برای معاونت ارشاد این وزارتخانه نگاشته و رونوشتی از آن را نیز به دفتر مدیر کل اداره کتاب دادم.

به هر حال امیدوارم با رفع شر این دولت آزادی ستیز؛ دولتی شایستۀ این ملت که حامی حقوق اجتماعی و آزادی‌‌های شرعی و قانونی آنها نیز باشد؛ حاکم شود.

 

متن نامه:  

جناب آقای اسماعیلی (معاونت محترم فرهنگی وزیر ارشاد)

با سلام

نقل است؛ در روز قیامت گروهی را برای ورود به بهشت به سمت یکی از درهای آن دعوت می‌کنند. این افراد همین‌که به آستانه‌ی در می‌رسند؛  در را بر رویشان بسته و در دیگری را می‌گشایند و به ورود از آن در فرامی‌خوانندشان. این افراد مشتاقانه به سمت در دوم حرکت می‌کنند اما همین‌که به در می‌رسند؛ این در نیز بر رویشان بسته شده و در سومی گشوده می‌شود. این اتفاق بارها و بارها تکرار می‌شود تا اینکه آنها دیگر خود به سمت هیچ دری حرکت نمی‌‌‌کنند.

گفته شده است این سرنوشت کسانی است که مؤمنین را در دنیا می‌آزردند و مسخره می‌کردند.

رضا صنعتی – طلبه حوزه علمیه قم

23/12/91

نویسنده‌ی کتاب «هاشمی در سال 88» - کتابی که نزدیک به دو سال است بدون دلیل موجه شرعی و یا قانونی از مجوز نشر محروم می‌شود و پاسخ مشخص و خداپسندانه‌ای نیز درباره‌ی این رفتار داده نمی‌شود.