دکتر کامران باقری لنکرانی فروردین ماه 1392: 

کامران باقری لنکرانی در نشست انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به این سوال که چه ویژگی در خود دیدید که می خواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید ، گفت:

«در دیداری که با آیت الله مصباح در هفته‌های گذشته داشتم ایشان وظایفی را از بنده خواستند که در همانجا عرض کردم  من در خودم ویژگی خاصی نمی‌بینم که جنابعالی این قدر نسبت به بنده اظهار لطف دارید اما ایشان فرمودند این امر بر شما متعین است... ایشان در همین خصوص ماجرایی را برای بنده تعریف کردند و گفتند، زمانی که آیت الله سید علی قاضی به رحمت خدا رفتند در کنار وصیت‌‌نامه‌شان نوشته بودند که بعد از فوت بنده شما به آقای شیخ عباس قوچانی مراجعه کنید و آیت الله مصباح فرمودند که آقای شیخ عباس قوچانی با ما نسبت فامیلی داشتند و یک بار از ایشان پرسیدم آیت‌الله قاضی چه نکته‌ای در شما دیدند که شما را به عنوان وصی خود انتخاب کردند که آقا شیخ عباس قوچانی پاسخ داد: من هم نمی‌دانم چرا ایشان چنین کاری کردند... آیت الله مصباح فرمودند شما هم همین‌که می‌فرمایید من نمی‌دانم مثل این است که انتخاب ما درست است و من هم به ایشان گفتم خواستم دلیلی بیاورم که شما برعکسش کردید؛ و این گفتگویی بود که میان بنده و آیت الله مصباح دو هفته پیش انجام گرفت.» (خبرگزاری مهر، 26 فروردین 1392، کد خبر: 2032435)