انتشارات سلمان فارسی به منظور تجلیل از شخصیت مهندس رجبعلی طاهری اقدام به فراخوان مقاله‌ و خاطره درباره‌ی شخصیت وی کرده است.

لذا از عموم تاریخ پژوهان، دوستان، آشنایان و هم‌رزمان وی درخواست می‌شود تا مقالات و خاطرات خود را در قالب موضوعات زیر ارسال کنند.

مهندس طاهری و مسأله‌ی اقتصاد

مهندس طاهری و مسأله‌ی ربا
مهندس طاهری و مذاکره با آمریکا
مهندس طاهری و اندیشه‌های دینی
مهندس طاهری و گرایشات رایج سیاسی
مهندس طاهری و نشریه انتظار
مهندس طاهری و نقد خاطرات
و...

آدرس ارسال آثار:
ایمیل: info@salmanpress.ir

آدرس پستی:

قم صندوق پستی    588-37185

مهلت ارسال آثار:
پایان سال 1392

تذکر:

1. مقالات برگزیده در قالب کتابی منتشر خواهد شد.
2. مقالات به صورت تایپ شده، همراه با فایل word  ارسال شود.
3. مشخصات نویسنده (اعم از نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، سطح علمی و شماره تلفن) ذکر شود.