مهندس طاهری

مهندس رجبعلی طاهری از جمله شخصیت هایی بود که می توان با قاطعیت صفت پیشتازی در بسیاری از عرصه های فکری و عملی را برای وی به کار برد. پیشتازی در انقلاب و پیشتازی در بیان بسیاری از نظریات سیاسی و اقتصادی

او اولین کسی بود که طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی بنی صدر را مطرح کرد. او در توجه به مقوله خصوصی سازی در اقتصاد پیشتاز بود. در مبارزه با رباخواری در نظام بانکداری نیز این پیشتازی را در او شاهد بودیم. در عرصه سیاست خارجی نیز او اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که با صراحت از مذاکره با آمریکا سخن گفت.

وی در یک برنامه مناظره انتخاباتی درباره روابط با آمریکا گفت: «سیاست های نظام جمهوری اسلامی را در این زمینه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تعیین کرده اند. وقتی ثروت ما را بلوکه کرده اند وظیفه ما این است که آن را پس بگیریم. من می گویم باید از ابزاری که در این راه وجود دارد استفاده بکنیم. این راه می تواند، مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم باشد. من از مذاکره مستقیم ابایی ندارم. مهم آن است که اصل مبارزه را رعایت کنیم.» (روزنامه سلام، 4 خرداد 1372، ش 580، ص 1 و 2)

-------------------------------------

بازنشر در سایت الف