متن تلگراف علمای مهاجر به تهران پس از قیام خونین پانزده خرداد به امام خمینی که توسط معظم له تنظیم و به امضای علما رسیده است . مورخه ‏1342/4/27

 

تهران - شماره 306 - به وسیله ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

محضر مبارک آیت الله العظمی آقای خمینی مرجع عالیقدر تقلید

رونوشت : حضرت آیت الله محلاتی

رونوشت : حضرت آیت الله قمی دامت برکاتهم

 

روحانیون شهرستانهای ایران پس از تقدیم سلام به جناب عالی و ابراز تاثر از پیشامدهای ناگوار و اهانت به مقام شامخ روحانیت و مرجعیت برای اظهار همدردی و پشتیبانی از هدف مقدس روحانیت از شهرستانها به تهران حرکت نموده، استخلاص حضرتعالی و کلیه محبوسین حوادث اخیر و موفقیت شما را برای اعلای کلمه اسلام از خداوند متعال خواستاریم .

الحاج بحرالعلوم الرشتی - الحاج سید محمود ضیابری الرشتی - حسین الموسوی الخادمی اصفهانی - علی ابن ابراهیم همدانی - مرتضی الحائری - روح الله کمالوند - حاج سید حسین رودباری رشتی - الاحقر علی اصغر صالحی کرمانی - نصرالله الموسوی بنی صدر همدانی - الاحقر عبدالله مجتهدی تبریزی - محمود علوی شیرازی - الاحقر سید یوسف الهاشمی تبریزی - الاحقر عبدالرسول قائمی آبادانی - الاحقر عبدالجواد همایونشهری - حسین الحسینی الیزدی الشیرازی - محمد جعفر طاهری شیرازی - الاحقر علی آقا یقطینی شیرازی - الاحقر سید احمد خسروشاهی تبریزی - محمد حسن النجفی الرفسنجانی - الاحقر محمد الموسوی الشمس آبادی اصفهانی - محمد هاشمیان - الاحقر حسین گوگانی تبریزی - الاحقر الفانی محمدتقی مراغه ای - الاحقر سید احمد پیشوا کازرونی - الاحقر السید عبدالله موسوی شبستری - الاحقر رفیع مدرس تبریزی بستان آبادی - الاحقر محمد الصدوقی الیزدی - الاحقر احمد امینی مراغه ای - العبد مجتبی العراقی - سید مهدی یثربی کاشانی - حسینعلی منتظری نجف آبادی - ابراهیم امینی نجف آبادی .