شهریور ماه 1351 یادآور خاطره ای تلخ در ذهن مبارزان انقلابی کازرون است و آن خاطره چیزی نیست جز درگذشت مرحوم «غلامرضا باقری نژادیان فرد» از فعالان سیاسی و مریدان امام خمینی(ره) که نقش ویژه ای در حرکت های انقلابی و تربیت دینی جوانان و نوجوانان شهرستان داشت.

گرچه وی نه از تحصیلات حوزوی برخوردار بود و نه تحصیلات دانشگاهی داشت اما سوز درون و روشن بینی خاص او باعث شد تا با تأثیرگذاری بر انجمن امور دینی شهرستان کازرون به فعالیت های مذهبی این انجمن رنگ و بویی سیاسی بخشد و معرفت دینی را زمینه تحولی انقلابی کند. برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ در شهر و روستا و شناسایی نیروهای جوان و مستعد و سازماندهی و هدایت آنها در حلقه های مختلفی که به نام فعالیت های مذهبی شکل یافته و تحت لوای آن به تقویت بینش سیاسی نیز پرداخته می شد از مهمترین فعالیت های وی بود.

پرداختن به شخصیت وی و نقل خاطرات انقلابیون کازرون از مبارزات وی و نقش او در مبارزه با تفکرات مادی و التقاطی مجالی دیگر می طلبد.

مرحوم "غلامرضا باقری نژادیان فرد" فرزند سهراب، متولد 14 اسفند ماه 1325 بود که در 23 شهریور 1351 در حالی که همراه با مادر و برادر خود (علیرضا باقری نژاد، متولد 15 مهر 1331 او نیز از فعالان مذهبی و سیاسی بود) از ملاقات برادر دیگرشان (محمدباقر) که به جرم فعالیت های سیاسی در زندان به سر می برد، برمی گشتند در اثر تصادف (هر سه) جان باختند. فعالیتهای وی در کازرون چنان بود که قبول این مسأله که این تصادف کار دستگاه حاکمه نبوده است برای مردم بسیار بعید به نظر می رسید. وی در کنار مادر و برادر خود در قطعه شماره یک از گلزار شهدای سید محمد نوربخش دفن شده است.

یادش گرامی و راهش پر رهرو