شهید منصور محسن‌پور (اولین شهید انقلاب) فرزند کریم در سال 1332 متولد و در سن 25 سالگی در تاریخ 19 اردیبهشت 1357 به شهادت رسید.

مقبره این شهید عزیز در قطعه شماره یک گلزار شهدا در سید محمد نوربخش است.