1. تعطیلی بازار کازرون برای چند روز
  2. حمله به اتوبوس حامل فرزندان پرسنل گروه 22 توپخانه در کازرون
  3. راهپیمایی مجدد مردم کازرون
  4. شهادت شهید ماندنی دست‌داده
  5. شهادت شهید محمد محمدی
  6. تشییع جنازه‌ی شهیدان دست‌داده و محمدی