در یکی از اسناد سری ساواک درباره انجام تظاهرات خیابانی و دادن شعار به نفع حضرت امام خمینی(ره) در شهرهای شیراز و کازرون چنین آمده است:

1- ساعت 12:30 روز 30/9/36 حدود 200 نفر از متعصبین مذهبی در خیابان‌های احمدی و گود عرب‌های شهر شیراز ضمن انجام تظاهرات خیابانی شعارهایی به نفع روح الله خمینی داده‌اند.

22 نفر از تظاهرکنندگان توسط مأمورین انتظامی دستگیر و پرونده اتهامی آنها از طریق شهربانی محل به دادسرای شهرستان شیراز احاله گردیده است.

2- روز 36/9/29 حدود هنگامی‌که دستجات سینه‌زنی از خیابان‌های شهر کازرون استان فارس عبور می‌کرده‌اند، تعدادی از متعصبین مذهبی مبادرت به دادن شعار: «یا مرگ یا خمینی» نموده‌اند.

ارزیابی خبر:

خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده:

1- مراتب به نخست وزیری اعلام گردیده است.

2- در مورد شناسایی و دستگیری شعاردهندگان در شهر کازرون اقدامات لازم معمول گردیده است.