در مجموعه اسنادی که از ساواک باقی مانده است نام برخی از شخصیت‌های مبارز شهرستان به چشم می‌خورد. لذا در این باره تذکر نکات زیر لازم است:

1- ما تاکنون به تمامی اسناد باقی‌مانده از ساواک و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی در رابطه با مبارزان انقلابی شهرستان کازرون دست نیافته‌ایم.

2- بنابر آنچه مسموع است، این احتمال وجود دارد که برخی از این اسناد در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از بین رفته باشد.

3- شیوه مبارزه برخی از انقلابیون به گونه‌ای بوده است که کمتر ردی از خود باقی بگذارند.

4- شهرستان کازرون دارای اداره مستقلی به نام ساواک نبوده است لذا «حراست شهربانی» وظایف این سازمان را در شهرستان انجام می‌داده است.

5- با توجه به نکات بالا نمی‌توان ادعا کرد؛ افرادی که سندی در مورد مبارزات آنها وجود ندارد، فاقد سابقه انقلابی هستند. همچنان‌که نمی‌توان ادعا کرد؛ افرادی که نام آنها ذکر شده است (صرفاً به همین دلیل) از دیگران انقلابی‌تر بوده‌اند.