در یکی از اسناد محرمانه ساواک درباره پخش اعلامیه در دبیرستان بواسحاق و مبارزات مردم انقلابی کازرون با رژیم طاغوتی پهلوی و نیز تلاش ساواک برای نفوذ در انقلابیون چنین آمده است:

روز 8/10/36 در دبیرستان بواسحق شهرستان کازرون اعلامیه‌هایی تحت عنوان اربعین شریعتی و زندگینامه مجاهد شهید مهندس علی اصغر بدیع زادگان در سر کلاس دست به دست دانش آموزان گشته و اظهار می‌داشتند که پس از مطالعه به طور غیر مستقیم به دوستان خود بدهید.

نظریه شنبه: خبر صحت دارد دو نسخه از اعلامیه‌های فوق به پیوست تقدیم می‌گردد.

نظریه یکشنبه: نظریه شنبه تأیید می‌شود. اعلامیه فوق در سر کلاس دوم نظری دبیرستان بواسحاق روی میز معلم گذاشته شده بود که پس از اینکه دانش آموزان وارد کلاس می‌شوند برداشته و دست به دست می‌دهند. 2- به منبع آموزش‌های لازم داده شد تا نسبت به شناسایی عاملین یا عامل، تحقیقات لازم معمول دارد. 3- نتایج حاصله متعاقباً گزارش خواهد شد.

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد. 2- شهرستان‌های کازرون و جهرم در استان فارس کانون افراد قشری مذهبی و منحرف الفکر گردیده و اخیراً تجری و فعالیت مضره آنان در زمینه پخش اعلامیه‌ها و دست‌نوشته‌ها و نوشتن شعار روی دیوار در معابر عمومی و تحریک افزوده شده. آلودگی هرچه بیشتر این شهرستان‌ها در آتیه قابل پیش‌بینی است. به رهبران عملیات در مورد تلاش در نشان کردن و استخدام منابعی که به این افراد دسترسی دارند آموزش‌های لازم داده شد. نتیجه حاصله به موقع گزارش خواهد شد.

نظریه 7 / هه: نظر سلسله مراتب مورد تأیید است. 2- در مورد نفوذ در اهداف و مشاهده عوامل منحرف [ناخوانا] است عملیات مربوطه تأکید و آموزش مداوم و [ناخوانا] داده شد.