در یکی از اسناد خیلی محرمانه ساواک که از ساواک استان برای کد 324 ارسال شده است درباره شعارنویسی گسترده در شهر کازرون چنین آمده است:

در شب 14/10/36 در شهرستان کازرون روی درب کلیه دبیرستان‌ها، فرمانداری، خانه رئیس آموزش و پرورش و در مسیر نقاط چشم‌گیر که مورد دید مردم قرار دارد شعارهای مضره‌ای از جمله مرگ بر کد 66 [شاه] ستمگر، نفرین بر کد 66، لعنت بر کد 66، پیروز باد مبارزه مجاهدین، ما پیروزم نوشته شده بود که در ساعت 6 صبح خدمتگذاران دبیرستان‌ها و ادارات که متوجه این شعارها می‌گردند آنها را محو می‌نمایند.

نظریه شنبه: مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت بوده اینکه در نقاط حساس مثلاً به درب دبیرستان بهبهانی که چند قدم با شهربانی فاصله دارد شعارها نوشته شده بود و شهربانی در جریان قرار نگرفته.

نظریه یکشنبه: نظریه شنبه تأیید می گردد 2- با عطف توجه به اینکه اهالی شهرستان کازرون را اغلب افراد متعصب مذهبی تشکیل می‌دهند به احتمال زیاد نوشتن اینگونه شعارها از طرف گروه فوق خواهد بود. 2- نوشتن این همه شعارها بر روی درب دبیرستان‌ها و ادارات و منازل کار بیش از یک یا دو نفر بوده که در این مورد کوتاهی از طرف ادارات انتظامی صورت گرفته چنانچه کنترل بیشتری در این محل‌ها صورت می‌گرفت سرنخی از این‌گونه فعالیت‌ها به دست می‌آمد. 3- تحقیق از طرف منابع ادامه دارد و نتایج حاصله و در صورت شناسایی عاملین متعاقباً گزارش خواهد شد.

نظریه چهارشنبه:  نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد.

نظریه 7 / هه. مراتب به شهربانی استان فارس منعکس می‌گردد نظریه چهارشنبه مورد تأیید است.