مسلمانان بیش از یک و نیم میلیارد نفر و مجموعاً حدود یک چهارم از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

کشورهای اسلامی غالباً دارای موقعیت جغرافیایی حساس، منابع و ذخایر مادی عظیمی هستند.

انقلاب اسلامی ایران جلوه‌ی جذابی از اسلام انقلابی را به نمایش گذاشت.

تعالیم اسلام تسلط کفار بر مسلمانان را به شدت نفی می‌کند.

گرایش به اسلام در سطح دنیا در حال رشد و فزونی است.

این گزاره‌ها هر یک به نوبه‌ی خود می‌تواند دلیل محکمی برای توجه ویژه‌ی قدرت‌های استکباری به دنیای اسلام و مقابله با قدرت اسلام و گسترش روزافزون آن باشد.

 

در این راستا بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش استکباری ایجاد دشمنی و اختلاف در میان مسلمانان و حاکمان کشورهای اسلامی است. تاریخ نشان داده است که همواره بخش زیادی از توان و امکانات مسلمانان صرف اختلافات و دشمنی‌ها و جنگ‌های با یکدیگر شده است. وقتی وحدت در دنیای اسلام شکسته شد استکبار جهانی نیز به راحتی می‌تواند در سکوت کشورهای اسلامی به حقوق مسلمانان در هر کشوری تعرض کند.

زمانی حرف اول در علم و دانش متعلق به مسلمانان بود اما امروز در اثر همین‌ اختلافات شاهد تسلط کفار بر مسلمین در سطح دنیای اسلام هستیم! دشمنان اسلام با شناخت نقاط ضعف ما بیشترین تلاش خود را در جهت عمق بخشیدن به اختلافات مذهبی، فرهنگی، سیاسی و... در بین مسلمانان بکار می‌برند که در این میان تقویت فرقه‌های انحرافی، متعصب و متحجر در کنار ترویج گرایش‌های سکولاری از بیشترین کارایی برخوردار است.

تحریک کشورهای اسلامی به جنگ و نزاع با یکدیگر از سوی قدرت‌های استکباری از سابقه‌ا‌ی به وسعت تاریخ شکل‌گیری کشورهای اسلامی برخوردار است.

امروز در حالی که کشورهای اسلامی می‌بایست تمام تلاش خویش را برای برگزاری مناسک حج در جهت گسترش وحدت در دنیای اسلام بکارگیرند شیعیان یمن از سوی حکومت مرکزی این کشور و با همکاری عربستان سعودی (میزبان حج) به خاک و خون کشیده می‌شوند و فاجعه‌ای انسانی رقم می‌خورد!

این حادثه‌ی تلخ را به اختلافات خونین داخلی در برخی از کشورهای اسلامی ضمیمه کنید. افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز شاهد اختلافات خونین داخلی هستند!

از سویی دیگر دشمنان اسلام تلاش کردند تا در جریان برگزاری دهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران دامنه‌ی این اختلافات را به مقتدرترین کشور اسلامی بکشانند بلکه مهم‌ترین پایگاه اسلام شیعی و انقلابی نیز به سرنوشت برخی دیگر از کشورهای اسلامی دچار شود. متأسفانه در این ماجرا برخی از افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی نیز از روی غفلت، سادگی و یا مزدوری با اهداف دشمنان اسلام همراهی کردند. گرچه این تلاش‌ها آثار و حوادث بسیار تلخی را رقم زد اما در مجموع تجربه‌ای بر تجربه‌های گرانسنگ انقلاب اسلامی افزوده شد و بار دیگر توطئه‌ای از توطئه‌های دشمنان انقلاب با شکست مواجه گردید.

 به نظر می‌رسد ریشه‌ی تمام اختلافات موجود در دنیای اسلام را در سه نکته می‌توان خلاصه کرد:

1. غفلت خواص بخصوص نسبت به نقش دشمنان اسلام در ایجاد اختلافات

2. دنیاطلبی خواص

3. عدم برخورداری از ظرفیت تحمل سلایق و گرایش‌های گوناگون مذهبی، سیاسی و...

بی‌شک توجه به این سه نکته می‌تواند مانع از شکل‌گیری بسیاری از حوادث تلخ در دنیای اسلام بشود.