پگاه حوزه: در کتابی با عنوان مشروعیت آسمانی که اخیر در 204 صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده، نظریه های مختلف درباره ولایت فقیه و مشروعیت حکومت و تفاوت های موجود در این نظریه ها، با اصطلاحات علمی هر کدام از آنها معرفی شده است.

این کتاب ضمن بیان سیر تاریخی مباحث و مجادلاتی که از سال 1383 تاکنون درباره ولایت فقیه از منظر آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده، به تبیین و پاسخ گویی علمی به نقدهای منتشر شده در هفته نامه پرتوسخن و برخی دیگر از نشریات همسو با آن درباره جایگاه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی هاشمی رفسنجانی پرداخته است