به اطلاع همراهان گرامی می‌رساند که اینستاگرام، تاکنون سه صفحۀ بنده را در این شبکۀ اجتماعی مسدود کرده است. 

این سه صفحه به ترتیب در آدرس‌های زیر راه‌اندازی شده بودند. 

1
https://www.instagram.com/rezasanati.ir
2
https://www.instagram.com/reza.sanati.ir
3
https://www.instagram.com/sanati.reza.ir

علت مسدود کردن صفحۀ اول انتشار کلیپ‌هایی از شهید سلیمانی بود. اما علت مسدود شدن دو صفحۀ دیگر نامعلوم است!

.

بعد نوشت:

فعلاً صفحۀ اینستاگرام بنده را در آدرس زیر دنبال کنید.

https://www.instagram.com/rezasanati_ir