تبلیغات دشمنان اسلام در جهت آخوندی نامیدن حکومت ایران اختصاص به سال‌های اخیر ندارد بلکه این تبلیغات از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون همواره از سوی آنها دنبال می‌شده و متقابلاً مسئولان نظام به این اتهام پاسخ گفته‌اند. به عنوان نمونه حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 26 مرداد  1362 در دیدار با اعضای واحد روحانیت حزب جمهوری اسلامی در همین رابطه می‌فرمایند:

«خیلی‌ها مایل بودند که حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را، حکومت روحانیون... ـ به معنای حکومت یک قشر ـ قلمداد کنند. ...حکومت روحانیون، معنایش این است که شرط تصدی مشاغل، روحانی بودن است؛ مثل حکومت کشیشان در واتیکان. اصلاً در آن‌جا، حکومت، حکومت روحانیت است. ... در جمهوری ما، این‌طور نیست. رییس جمهور، نخست وزیر، وزرا و وکلای مجلس، هیچ‌کدام از اینها، شرطشان این نیست که روحانی باشند. تنها منصبی که حتماً در آن، فقاهت شرط است، اول منصب ولی‌فقیه و بعد، منصب قضاست. ...به هیچ وجه، حکومت یک قشر نیست. قشر روحانی، امتیازات ویژه‌ای در این حکومت ندارد.»

امروز حضور هزاران متخصص رشته‌های مختلف در بخش‌های گوناگون علمی، تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی کشور خود بهترین گواه بر بطلان تبلیغات دروغین دشمنان اسلام در اختصاص مناصب حکومتی کشور به روحانیت است. اتفاق مبارکی که ثمره‌ی آن در حرکت پرشتاب متخصصان ایرانی به سمت پیشرفت و عدالت نمایان است. گرچه تا رسیدن به قله مسافت بسیاری مانده است.

 بازتاب:

سایت عمارها