مهم‌ترین مسئولیت دکتر سعید جلیلی در 35 سال گذشته، دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده است. وی با انتخاب دکتر احمدی‌نژاد در شش سال گذشته دبیری این شورا را بر عهده داشته است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی در دوران مدیریت ایشان بر شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت. حوادثی که پس از دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و برخی از بزرگان نظام ـ به حق ـ از آن به «یک فتنه‌ی پیچیده» تعبیر کردند.

پرسشی که اکنون دکتر جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌بایست به آن جواب دهد آن است که ایشان چه تمهیداتی را برای پیش‌گیری و مهار این «فتنه‌ی پیچیده»‌ اندیشیدند؟ آیا وی و مجموعه‌ی تحت مدیریش توانستند این فتنه را پیش‌بینی کنند؟ آیا در برخورد با آن به بهترین شکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمل شد؟ آیا نتیجه عملکرد آنان افزایش «اعتماد ملی» به عملکرد و توانمندی‌های مدیران مربوطه بود؟ آیا در نتیجه‌ی عملکرد آنها ضربه‌ای که در آن مقطع به «وحدت ملی» ما وارد آمد؛ به بهترین وجه جبران شد؟

توقع ما از دکتر جلیلی آن است که به جای حواله دادن پاسخ به دیگر نهادها یا مسئولان امنیتی ـ که در جای خود قابل بررسی است ـ به بیان عملکرد خویش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بپردازند.